Novinky: Celoroční soutěž na téma „Německo versus …“, Dvoustrana pro úroveň A1-A2 a také B1-B2 (čtení a poslechu s porozuměním, psaní a mluvení, gramatika a slovní zásoba), Nové rubriky: Kultura stravování, Na stopě, Jeden životní příběh, Zajímaví lidé aj.

Naši partneři: Německé velvyslanectví v Praze